top of page

סובלים מתחושת נימול באצבעות הידיים?

הרבה מאוד רוכבים מגיעים אלי לבדיקה עם טענה משותפת.

לכולם "נרדמות" אצבעות כפות הידיים.

צריך לקחת בחשבון שחלק נכבד מהרוכבים מקבלים לידיהם את האופניים החדשים/משומשים כמוצר סופי, או כמו ששגור לומר... AS IS!

כל כך הרבה משתנים יש באופניים ושניים מהם הם רוחב הכידון ומיקום ידיות הבלמים.

כל אחד מהמשתנים הרבים נתון לשינוי כמובן, אך לצורך הבהרת הנושא של הבלוג היום, אתייחס כרגע למיקום כף היד על הכידון ושינוי זווית ידיות הבלמים.

1. בתמונה השמאלית אפשר לראות את עומס שנמצא על מפרק כף היד.

אותה כפיפה אגרסיבית שלוחצת על מקום בו עוברים כלי דם ועצבים רבים. בתנוחה כזו משקל הרוכב נופל באגרסיביות על אותה נקודה צרה, מונע מהדם לזרום ולוחץ על העצב. שני הדברים הללו הם הגורם העיקרי לסיבת ההירדמות.

2. בתמונה מימין ניתן לראות את "יישור" המפרק, באופן כזה שהרבה מאוד מהעומס עובר להתחלק על שטח גדול משמעותית בכף היד. הלחץ מהעצבים ומכלי הדם יורד משמעותית ובכך נחסך מצב הנימול.

חשוב לכוון את ידיות המעצור בזוויות שתאפשר את תפעול המעצורים בתנוחה הזו. לרוב נצטרך להטות את ידיות המעצור כלפי מטה, אך ייתכן ונרצה גם להרחיק את הידיות מעט מידיות האחיזה (הגריפים), על מנת לאפשר לאצבעות "ליפול" בחופשיות על ידיות המעצור.

כמו שכתבתי, יש עוד משתנים רבים שיכולים לעזור , כמו גובה הכידון ביחס לאוכף, רוחב הכידון ביחס לרוחב הכתפיים ולסגנון הרכיבה, מרפקים רפויים ועוד...

bottom of page